Giới thiệu về Dimensions Internaltional College

Dimensions International College


Dimensions International College (Dimensions): Trước đây được biết đến là "Trường Quốc Tế hàng đầu tại Singapore" thành lập năm 1980. Ngày nay, chúng tôi có 3 campus

58 Lowland Road, Singapore 547453 (Campus chính)
2 Jalan Seh Chuan, Singapore 598417 (Bukit Timah Campus)
277 River Valley Road, Singapore 238318 (City Campus)

Chúng tôi có tổng cộng 89 phòng học, 6 phòng mô hình thực tập và các cơ sở vật chất khác như thư viện, phòng thực hành hóa, phòng thực hành lý, phòng Vi Tính, Canteens, Hội trường, Sân bóng rổ, Sân cầu lông.


chi tiết
xem tất cả

Thư Viện Ảnhxem bộ sưu tập

http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img26.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img27.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img28.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img31.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img33.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img34.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img35.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img36.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img37.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img25.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img24.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img23.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img04.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img07.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img21.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img22.jpg
http://dimensions.edu.vn/upload/_thumbs/images/2013/05/img03.jpg

Tin Tức

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục có mang tính quy luật?

LTS: Từ khái niệm tính quy luật của phạm trù triết học, thầy giáo Trần Trí Dũng cho rằng đổi ...

chi tiết

Chuyên gia nêu thực trạng thể chế hội đồng trường trong giáo dục Đại học

LTS: Trong quá trình đổi mới giáo dục Đại học ở nước ta, quyền tự chủ và trách nhiệm giải ...

chi tiết

Danh xưng, chứng chỉ, bằng cấp trong hệ thống giáo dục nước ta

LTS: Chứng chỉ bằng cấp là một loại giấy chứng nhận trình độ học vấn hoặc năng lực hành ...

chi tiết

Quy định này thật là khó cho các nhà giáo...đã có tuổi!

LTS: Theo Thông tư liên tịch số 21/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về Quy định ...

chi tiết