GIỚI THIỆU

College’s Policy

Trường Dimensions có một chính sách hoàn trả công bằng và hợp lý cho bất kỳ mọi thanh toán .
Lệ phí nộp đơn không được hoàn lại .
Trường Dimensions có quyền hủy bỏ một lớp / một khóa khai giảng nếu số lượng tối thiểu của học sinh học ít hơn 10 cho chương trình một lớp bất kỳ. Học sinh có thể ghi danh vào một khóa khai giảng sau đó, nếu có , hoặc rút lui khỏi khóa học ( tham khảo hoàn trả rút cho nguyên nhân ) .
Tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền phát sinh từ rút tiền và chuyển nhượng phải được đi kèm với một Phiếu yêu cầu hoàn trả phí và hỗ trợ tài liệu chứng minh.
Đủ tiêu chuẩn hoàn trả sẽ được hoàn trả trong vòng 7 ngày làm việc , sau khi nhận được yêu cầu.

Hoàn trả cho việc hủy khóa học các nguyên nhân:
 Trường Dimensions sẽ thông báo cho sinh viên ngay lập tức trong vòng 3 ngày làm việc cho các trường hợp sau đây :

(i )  Trường Dimensions không thành công, vì lý do nào , để bắt đầu khóa học theo đúng ngày khai giảng
(ii )  Trường Dimensions hủy  khóa học , vì lý do nào , trước ngày khai giảng các khóa học
(iii )  Trường Dimensions không thành công, vì lý do nào , để kết thúc khóa học trước ngày kết thúc khóa;
(iv )  Trường Dimensions hủy khóa học , vì lý do nào , trước ngày kết thúc khóa học
(v) Đơn xin thẻ sinh viên bị từ chối bởi Di Trú và Checkpoint (ICA ) , toàn bộ số tiền của các khóa học và lệ phí linh tinh trả tiền sẽ được hoàn trả .

Trường Dimensions trong phạm vi 7 ngày làm việc thông báo cho sinh viên bằng văn bản trong các trường hợp trên ( i) đến ( iv ) , cung cấp cho sinh viên với các thông tin và chi tiết của sự sắp xếp xác nhận thay thế để cho phép các sinh viên đưa ra quyết định kịp thời và thích hợp trên sắp xếp thay thế .

Sinh viên sẽ được quyền ngay lập tức rút khỏi khóa học bằng cách thông báo bằng văn bản cho  Trường Dimensions của ý định sinh viên để làm như vậy, nếu ở trên ( i) đến ( iv ) Các trường hợp đã xảy ra .

Trường Dimensions sẽ hoàn trả cho sinh viên trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của sinh viên rút khỏi khóa học .

Toàn bộ số tiền học phí và Các khoản phí khác .

Hoàn lại tiền cho việc hủy khóa học nếu không có Nguyên nhân:

Cho những sinh viên rút khỏi khoá học vì bất cứ lý do khác với quy định trong (i) (v) ,  Trường Dimensions phải xem xét sau khi nhận được văn bản của sinh viên thông báo về việc thu hồi và hoàn trả cho sinh viên trong thời hạn 7 ngày làm việc , các khoản tiền sau đây (trừ phí ngân hàng hành chính )

Bảng chính sách hoàn trả

% Của (tổng giá
của Lệ phí chi trả)

Nếu nhận được thông báo hủy khóa học của sinh viên bằng văn bản

70% ("Hoàn tối đa")

Trước 14 ngày
trước khi bắt đầu khóa học
 

50%

không quá 14 ngày trước khi
Khóa học bắt đầu

30%

không quá 7 ngày trước khi
Khóa học bắt đầu

15%

7 ngày sau khi các khóa học
Bắt đầu

0%

Hơn 14 ngày sau khi bắt đầu khóa học

 

Thời gian chờ xét duyệt
Trường Dimensions cho sinh viên thời gian chờ xét duyệt 7 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng tiêu chuẩn PEI-Sinh viên. Trong vòng 7 ngày này và bất kể việc Ngày khai giảng Khóa học đã trôi qua, sinh viên có thể gửi văn bản thông báo việc hủy khóa học tại Trường Dimensions và nhận được hoàn trả tối đa.

Bấm vào đây để tải về Mẫu đơn yêu cầu hoàn trả
Bấm vào đây để xem các thủ tục hoàn trả

Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)