GIỚI THIỆU

Hội Đồng Thi

Hội Đồng Thi của Dimensions được thành lập ngày 22 tháng 5 năm 2009. Mục tiêu chính của Hội đồng thi là để phát triển các thủ tục kiểm tra và đánh giá, trong đó có tiến hành kiểm tra, an ninh của bài thi, nhiệm vụ của giám thị và người chấm bài, thang điểm và xử lý các khiếu nại sinh viên
Hội Đồng Thi bao gồm Chủ Tịch, Ông Seah Kim Swee và các Viện sỹ Hàn Lâm khác. Hội Đồng Thi sẽ phê chuẩn các kỳ thi và đề tài cũng như là kết quả thi.

Chức năng
1.  Hội Đồng Thi có trách nhiệm phát triển các kỳ thi và quy trình thực hiện của trường, bao gồm nhưng không giới hạn
        a) Bảo mật bài thi và bài giải
        b) Tổ chức các kỳ thi
        c) Những nhiệm vụ và trách nhiệm của giám thị phòng thi và người ghi sổ điểm
        d) Sự điều độ kiểm tra, đánh giá và chấm điểm
        e) Phúc thẩm điểm hoặc những vấn đề liên quan
2. Xem xét các chính sách và thủ tục liên quan kiểm tra ít nhất một lần một năm.

Examinations Board Composition

Name, Appointment and Qualifications

Position

       Mr. Seah Kim Swee (BBM)
 • MBus. (Accounting) FCIS. CPA (Aust)
 • Legend, Victoria University, Melbourne
 • Company Director

Chairman & Member

       Mr Gary Lee Yum Fun

 • MSc (Engineering Production & Management)
 • Former Principal Lecturer, Singapore Polytechnic

Member

       Dr Ler Boon Chong

 • PhD. MSc. BSc.
 • Director of Quality Management (DIMENSIONS)

Secretary & Member

Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

 • New Year's Day
 • NChinese New Year
 • NGood Friday
 • NLabour Day
 • NVesak Day
 • NNational Day
 • NHari Raya Puasa
 • NHari Raya Haji
 • NDeepavali
 • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)