GIỚI THIỆU

Phòng đào tạo

Phòng Đào Tạo của Dimensions International College được thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2009, có trách nhiệm giám sát các chính sách của Dimensions và thực hiện chất lượng đào, bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn cao trong việc giảng dạy và giảng viên. Phòng Đào Tạo bao gồm Chủ Tịch, Giáo Sư Seow Hong Pheow và các Viện Sỹ Hàn Lâm khác.
 

Chức năng
1.    Phát triển và giám sát  các chính sách và việc thực hiện trong tất cả các vấn đề học thuật của trường, bao gồm nhưng không giới hạn về các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo
2.    Tạo thuận lợi cho việc thực hiện và tuân thủ các chính sách và việ thực hiện trên
3.    Để phát triển một hệ thống tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng đào tạo của mỗi khóa học để được cung cấp hoặc cung cấp bởi trường, bao gồm nhưng không giới hạn:

 •      Nội dung của các mô-đun hoặc môn học của khóa học
 •      Thời gian của khóa học và
 •      Đầu vào thích hợp và yêu cầu tốt nghiệp


4) Việc phê duyệt mỗi người sẽ được triển khai giảng dạy các khóa học được cung cấp hoặc cung cấp bởi các trường hoặc bất kỳ module hoặc môn học nào của chúng, sau khi xác định rằng người đó sở hữu các tiêu chuẩn tối thiểu, kinh nghiệm và các tiêu chuẩn khác theo quy định trong Quy chế 26 (Quy chế Giáo dục Tư Thục 2009) và

5) Rà soát các mục trên 1 & 2 ít nhất một lần một năm.

Academic Board Composition:

Name, Appointment and Qualifications

Position

       A/Prof Seow Hong Pheow
 • B Eng (Hons), M Eng Sc, C Eng, MIMMM
 • Consultant and Former Assoc Professor, School of Material Science & Engineering, NTU

Chairman & Member

       Dr. Danny Lam Kwong-Foo
 • DBA. MBA , MIMC, CIMC
 • Former Divisional Director, SPRING
 • Management Consultant

Member

       Mr Antony William Lawrence Davies
 • MA(Edn), BA, BSc, BEd, AAT

Member (External Academic Reviewer)

       Mr Henry Chan Kwee Sheng
 • BE (Mech), NUS
 • Managing Director & Principal (DIMENSIONS)

Secretary & Me

 

Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

 • New Year's Day
 • NChinese New Year
 • NGood Friday
 • NLabour Day
 • NVesak Day
 • NNational Day
 • NHari Raya Puasa
 • NHari Raya Haji
 • NDeepavali
 • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)