GIỚI THIỆU

Sứ mệnh và tầm nhìn

VISION

Trở thành một trong các học viện hàng đầu cung cấp giải pháp học tập  cho Giáo Dục của ngành giáo dục tư thục

MISSION

Tạo động lực cho Sinh Viên đam mê việc học

CORE VALUES

Dedication (cống hiến): Cung cấp dịch vụ chất lượng trong mọi lĩnh vực của quy trình

Accountability (trách nhiệm): Minh bạch và trách nhiệm trong các khóa học và dịch vụ cung cấp cho Sinh Viên.

Reliability (đáng tin cậy): Cung cấp dịch vụ phù hợp, đáng tin cậy với những thời hạn và điều kiện của EduTrust

Entrepreneurship: Thể hiện đạo đức doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển trường học.
 

CULTURE

Dịch vụ chất lượng cho Sinh Viên

Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)