Tin Tức

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

Các công ty đạt The Singapore 1000 được lựa chọn và xếp hạng dựa trên các số liệu tài chính được kiểm toán của họ (tức là bán hàng / doanh thu hoặc lợi nhuận Net) cho giai đoạn báo cáo tài chính kết thúc từ 01 tháng sáu năm 2009 đến 31 tháng 2010. Nhằm để  so sánh các báo cáo tài chính  mới nhất của công ty .Để hội đủ điều kiện hoặc xếp hạng của The Singapore 1000, các công ty phải:

 • Được đăng ký với kế toán và cơ quan quản lý của công ty ACRA như một công ty trách nhiệm hữu hạn ,giới hạn hay tư nhân.
 • đã hoàn thành gần 2 năm hoạt động.
 • Các kiểm toán báo cáo tài chính có liên quan trực tiếp nộp cho DP Information Network Pte Ltd hoặc mẫu có sẵn từ ACRA.
 •  

 

The Singapore SME 1000 mang các tiêu chí bổ sung sau đây :

 

 • Có doanh thu  bán hàng  hàng năm và sau thuế đạt lãi ròng ít hơn 100 triệu SGD.
 • Có tài sản cố định ít hơn 15 triệu SGD.
 • Có ít nhất 30% sở hữu cổ phần hợp pháp tại Singapore và không phụ thuộc vào các công ty Công của Singapore đã được liệt kê.
Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

 • New Year's Day
 • NChinese New Year
 • NGood Friday
 • NLabour Day
 • NVesak Day
 • NNational Day
 • NHari Raya Puasa
 • NHari Raya Haji
 • NDeepavali
 • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)