Tin Tức

Edutrust/ Council for Private Education (CPE)

Luật của các tổ chức giáo dục tư nhân đã được công bố trong tháng 10 năm 2009 để cung cấp cho việc thành lập Hội đồng Giáo dục Tư nhân (CPE), với quyền lập pháp để điều chỉnh lĩnh vực giáo dục tư nhân hiệu quả hơn.CPE đã thực hiện đăng ký bắt buộc để nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục tư nhân và các khuôn khổ đảm bảo chất lượng tự nguyện được gọi là EduTrust, cho các trường học có nhu cầu tuyển sinh sinh viên nước ngoài. Theo chương trình chứng nhận EduTrust, viện giáo dục tư nhân phải thông qua Đề án Phí Protection (FPS) với nhà cung cấp dịch vụ bổ nhiệm  là CPE và cung cấp bảo hiểm bảo hiểm y tế (nhập viện và điều trị y tế liên quan) cho toàn bộ thời gian khóa học.

EduTrust là một chương trình chứng nhận tự nguyện giúp phân biệt  trường có chất lượng đào tạo cao hơn trong nền công nghiệp giáo dục tư nhân của Singapore.

Mặc dù nó là một chương trình tự nguyện, nhưng là một trong những điều kiện tiên quyết mà các tổ chức giáo dục tư nhân nhận học sinh quốc tế phải đáp ứng chất lượng đào tạo cũng nhưng đủ năng lực để có thể bảo đảm cho sinh viên được cấp Student pass, theo quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA).

Dimensions International College tự hào đã đạt được chứng nhận Edutrust.

Để biết them thông tin nhấp vào đây: Private Education Institution Registration and Edutrust Certificate.

Xem them tại Website : http://www.cpe.gov.sg.

Về đầu trang

Tin mới

Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)