Trường Của Chúng Tôi

BẢO HIỂM Y TẾ ( MEDICAL INSURANCE COVERAGE)

Dimensions sẽ cung cấp cho tất cả Sinh viên (cả quốc tế và địa phương) yêu cầu chung về bảo hiểm y tế cho việc nhập viện và điều trị y tế có liên quan trong suốt thời gian toàn bộ khóa học bao gồm các giai đoạn IA. Tính năng tối thiểu / mức độ bao phủ cho bảo hiểm y tế được sắp xếp bởi HSBC:
Phi bao ve quyen loi sinh vien tai Dimensions - Du hoc Singapore tai Dimensions giới hạn hàng năm không thấp hơn S $ 20.000;
ít nhất phân khu B2 (bệnh viện chính phủ và cơ cấu lại);
Trong 24 giờ phạm vi bảo hiểm ở Singapore và ở nước ngoài (nếu học sinh tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường).

Click here for FPS and Medical Insurance Undertaking Letter
Click here for Group Medical Insurance Certificate 2013
Click here for Group Medical Insurance Coverage Confirmation Letter 2013
Click here for Product Summary and Frequently Asked Questions
Click here for Claim form on Group Hospital and Surgical

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)