Trường Của Chúng Tôi

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Dimensions có phòng quản lý  khiếu nại  để thu thập và giải quyết tất cả các thông tin phản hồi / khiếu nại nhận được (từ công chúng, nhân viên hoặc sinh viên).
2. Việc xem những khiếu nại của sinh viên là phản hồi quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có nhân viên đặc biệt để quản lý phúc lợi sinh viên, bao gồm cả việc xử lý những than phiền và khiếu nại theo thủ tục của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giải quyết bất kỳ thông tin phản hồi / khiếu nại nhận được trong vòng 21 ngày làm việc. Nếu khiếu nại không được giải quyết một cách hữu nghị trong thời hạn quy định, nó sẽ được chuyển đến Trung tâm Hòa giải Singapore (SMC), Cơ quan Trọng tài Singapore (SIArb) hoặc Khiếu nại Tòa án nhỏ cho hòa giải.

 

Click here to download Student Feedback & Complaint Form
 Click here to view Dispute Resolution Procedure

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)