Trường Của Chúng Tôi

FEE PROTECTION SCHEME

FPS phục vụ để bảo vệ học phí đã nộp của sinh viên.
Phi bao ve quyen loi sinh vien hoc sinh tai Dimensions SingaporeTrong trường hợp Dimensions  không thể tiếp tục hoạt động do mất khả năng thanh toán  hoặc đóng cửa , hoặc không trả tiền bồi thường, không hoàn trả lệ phí cho sinh viên phát sinh từ phán quyết của tòa án Singapore, Sinh viên có thể yêu cầu bồi thường các lệ phí chưa sử dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ FPS.


FPS là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên địa phương và quốc tế tham gia các khóa học tại Dimensions ngoại trừ cho các khóa học ngắn hạn không cần cấp phép của CPE.

Dimensions đã thông qua cả hai chương trình Bảo hiểm FPS với AXA Singapore và ký quỹ FPS Đề án với Ngân hàng HSBC. Dimensions đã chọn FPS của Đề án Bảo hiểm của AXA Singapore vì sự tiện lợi của các sinh viên hoặc sinh viên có thể lựa chọn cho chương trình FPS ký quỹ của Ngân hàng HSBC.

Dimensions không được phép thu học phí vượt quá 12 tháng.
Sinh viên sẽ được yêu cầu phải trả một lệ phí xử lý $ 300,00 (mỗi khóa học ) để Dimensions lập bảo hiểm FPS hoặc dịch vụ ký quỹ FPS.

Click vào đây for FPS and Medical Insurance Undertaking Letter

 

Chi tiết của Đề án Bảo hiểm FPS
Sinh viên sẽ trả học phí trực tiếp để Trường Dimensions hoặc đặt cọc  một khoản tiền gửi vào tài khoản lưu ký của Trường Dimensions.
Số tiền bảo hiểm (giới hạn bồi thường) được thể hiện trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) được tính bằng số tiền học phí được trả.
Thời gian bảo hiểm bắt đầu từ ngày học phí được thanh toán với nhà trường ( không phải từ ngày bắt đầu khóa học) cho đến khi kết thúc khóa học hoặc kết thúc thời gian học dựa trên tiền học phí trả tiền.
Đối với các khoản thanh toán được thực hiện trực tiếp với nhà trường, COI và hóa đơn sẽ được phát hành trong cùng một ngày bởi Dimensions và đồng thời sinh viên sẽ được nhận COI qua email từ AXA Singapore.
Đối với các khoản thanh toán gửi vào tài khoản lưu ký của Dimensions, COI và hóa đơn sẽ được  nhận trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày Quỹ được ghi có vào tài khoản lưu ký của nhà trường . Một bản sao của COI và hóa đơn sẽ được in và trao cho sinh viên Dimensions,  đồng thời Sinh viên cũng sẽ nhận được COI qua email từ AXA Singapore.
Học sinh nên kiểm tra lại thông tin chính xác trên các tài liệu sau đây:

(i) Giấy chứng nhận bảo hiểm - Tên, tên khóa học và thời gian,
          số tiền bảo hiểm và thời gian bảo hiểm
      (ii) Hóa đơn – tên sinh viên, ngày thanh toán, tên khóa học, học phí đã nộp,
           mã số Giấy chứng nhận bảo hiểm và số dư (nếu có)

Click here for AXA Singapore Insurance Certificate FPS (Insurance)
Click here for AXA Singapore FPS Certificate of Insurance SAMPLE

 

Các bước thực hiện bảo hiẻm FPS :
Sinh viên nên hiểu các bước sau đây để đảm bảo rằng học phí của mình đã được bảo vệ tốt.
Bước 1: Sinh viên có thể kiểm tra trên trang web Dimensions có một bản sao giấy chứng nhận của Chính Sách Bảo Hiểm FPS từ AXA Singapore.
Bước 2: Sau khi ký Bản ghi nhớ và hợp đồng sinh viên với Dimensions, kiểm tra xem Bảo Hiểm FPS bảo vệ đã được bao gồm trong hợp đồng chưa và trả học phí theo hợp đồng đã ký.
Bước 3: Trường Dimensions sẽ mua FPS Bảo hiểm AXA Singapore khi nhận được học phí.
Bước 4: Trường Dimensions sẽ in một bản sao của Giấy chứng nhận Bảo hiểm và hóa đon đưa cho sinh viên. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm thông qua email từ AXA Singapore.
Bước 5: Trường Dimensions sẽ cập nhật CPE về tình trạng bảo vệ học phí của sinh viên thông qua trình hàng tháng. Sinh viên có thể xác minh tình trạng bảo vệ lệ phí thông qua trang web của CPE: http://www.cpe.gov.sg/for-students/fee-protection-scheme.

 

Thông tin chi tiết của Đề án FPS ký quỹ

Sinh viên cung cấp bản sao đã ký xác nhận ký quỹ  (SEC) cho nhà trường để:
      (i) Tài khoản ký quỹ cá nhân của sinh viên được thành lập với Ngân hàng HSBC
      (ii) Chứng từ thanh toán có thể được tạo ra

Khi nhận được các chứng từ thanh toán, sinh viên kiểm tra về học phí, thời gian áp dụng, tên khóa học, số lần và ngày thanh toán dự kiến ​​là chính xác.
Sinh viên sẽ phải trả học phí trực tiếp vào tài khoản HSBC mà FPS đồng ý ký quỹ theo lịch trình chứng từ thanh toán .
Chứng nhận gốc sẽ được chuẩn bị và phát hành cho học sinh trong thời hạn ba ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán trong tài khoản ký quỹ.
Học sinh nên kiểm tra xem các thông tin trên biên nhận là chính xác chưa : mã số sinh viên, tên, ngày, tháng, thanh toán, khóa học tiêu đề, thanh toán học phí,

Click here for HSBC Master Escrow Agreement
Click here for HSBC Master Escrow Payment Voucher SAMPLE

 

Các bước thực hiện Ký Quỹ FPS:

Sinh viên nên hiểu các bước sau đây để đảm bảo rằng học phí của mình đã được bảo vệ tốt.
Bước 1: Sinh viên có thể kiểm tra trên trang web Dimensions có một bản sao Giấy chứng nhận thành lập được ủy thác từ HSBC.
Bước 2: Sau khi ký kết Hợp đồng sinh viên, kiểm tra xem phí ký quỹ đã được bao gồm trong hợp đồng chưa. Sinh viên cũng cần ký vào Phiếu xác nhận ký quỹ
Bước 3: Sinh viên sẽ nhận được một bản sao của chứng từ thanh toán từ trường dimensions (chứng từ thanh toán phải ghi cả hai phần của lệ phí mà sinh viên có nghĩa vụ phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng ký quỹ)
Bước 4: Sinh viên sẽ trả học phí như đã nêu trong chứng từ thanh toán và hợp đồng mà Sinh viên đã ký.
Bước 5: Trường Dimensions sẽ cập nhật CPE về bảo vệ học phí của sinh viên và sinh viên có thể tự kiểm tra tình trạng bảo vệ lệ phí thông qua website của CPE http://www.cpe.gov.sg/for-students/fee-protection-scheme.

 

Hợp đồng Sinh viên

Click here to view Standard Private Education Institution (PEI)-Student Contract
Để biết thêm thông tin về Hội đồng Giáo dục Tư nhân (CPE), xin vui lòng nhấn vào đây.

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)