Trường Của Chúng Tôi

Sinh viên cần biết

Sinh viên với thẻ sinh viên không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động việc làm nào, cho dù trả tiền hay không trả tiền. Sinh viên sẽ bị sa thải nếu bị bắt lao động bất hợp pháp của cơ quan.

Thẩm quyền phê duyệt thẻ sinh viên của bạn là do Cục Di Trú (ICA), Singapore. Dimensions  KHÔNG BẢO ĐẢM THẺ SINH VIÊN được phê duyệt.

Sự chấp thuận Việc Thực Tập của bạn phải tuân theo các tiêu chuẩn mới do Hội đồng Giáo dục Tư nhân (CPE) và sự chấp thuận của Bộ Nhân lực (MOM), Singapore. Dimensions KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC THỰC TẬP được phê duyệt.

Thẩm quyền phê duyệt Thẻ việc làm / S Passes / Giấy phép làm việc (EP / SP / WP) là Bộ Nhân lực (MOM), Singapore. Dimensions KHÔNG ĐẢM BẢO việc phê duyệt WP / SP / EP

Thẩm quyền phê duyệt thường trực cư trú (PR) và Quốc tịch Singapore (SC) là Cục Di Trú (ICA), Singapore. Dimensions KHÔNG ĐẢM BẢO việc phê duyệt PR / SC.

Bộ Giáo dục Singapore đã đưa ra các tiêu chuẩn để vào các trường Chính phủ đối với SV Quốc Tế, bao gồm cả Bài Kiểm Tra AEIS / S-AEIS.

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)