Trường Của Chúng Tôi

Standard PEI-Student Contract

The Standard PEI-Student Contract (Hợp đồng Sinh Viên) là một hợp đồng quan trọng giữ Dimensions và Sinh viên. Mỗi hợp đồng Sinh viên sẽ được cấp một mã số riêng biệt

 

Dimensions sẽ giải thích những nội dung trong Hợp Đồng Sinh viên bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ bản xứ của Sinh viên.

Thông tin về khóa học và học phí

Chính sách hoàn trả tiền

Bảo vệ quyền lợi Sinh viên

Bảo hiểm

Những thông tin khác như cách nộp xin Thẻ Sinh viên

Mẫu Hợp Đồng Sinh viên được để trên website Dimensions

Sinh viên không thể ký nhiều Hợp Đồng trừ khi các khóa học này được tổ chức cùng lúc. Một hợp đồng riêng lẻ sẽ được ký riêng cho từng khóa học.

Sinh viên sẽ ký 2 bộ hợp đồng và được giữ lại 1 bộ để tham khảo

Nếu có sự thay đổi nội dung, Nhà trường và sinh viên sẽ phải ký vào bên cạnh chỗ chỉnh sửa của cả 2 bản hợp đồng ( Ghi chú: những dòng chữ mà Dimensions  gạch xóa đi   trong bản Hợp đồng sinh viên thì không được xem là sự chỉnh sửa)

Phải điền tất cả các mục trong bản Hợp đồng sinh viên (không được để trống). Chỗ nào không đúng thì phải điền vào “not applicable hoặc N/A”

Đối với các Sinh viên mới, khoảng thờ gian 7 ngày làm việc sẽ được tính sau khi ký Hợp Đồng Sinh viên. Trong vòng 7 ngày bất chấp ngày khai giảng đã qua, sinh viên có thể nộp đơn xin rút hồ sơ cho Dimensions và nhận lại tiền hoàn trả nhiều nhất như đã đề cập ở phần Chính sách hoàn trả.

Nhà trường sẽ cung cấp bảo hiểm cho sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên có thể chọn lựa ở ngoài nếu là người Singapore, vĩnh trú hoặc sinh viên quốc tế mà không làm thẻ sinh viên và những người đã có bảo hiểm

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)