Trường Của Chúng Tôi

Student welfare

Sự thách thức đối với các cơ sở giáo dục là cung cấp một môi trường thuận lợi cho việc học tập. Sinh viên sẽ sẵn sàng hơn cho việc học tập khi tâm trí và cơ thể của họ khỏe mạnh, khi họ biết rằng những mối quan tâm của họ được đảm bảo và được hạnh phúc khi ở trường vì họ có sự hỗ trợ trong tầm tay.

Nhiều sinh viên của chúng tôi đến từ các nước khác nhau và chúng tôi đã thấy sự cần thiết phải tạo ra nền văn hóa độc đáo của riêng của chúng tôi trong trường thông qua một quá trình phát triển, tích hợp các giá trị cốt lõi của chúng tôi thành lập ra giá trị của sự cống hiến, trách nhiệm giải trình, độ tin cậy và doanh nghiệp vào cơ cấu hàng ngày của trường chúng tôi.

Làm thế nào để chúng ta có được sinh viên học tập hiệu quả và đồng thời khắc sâu trong họ thái độ và hành vi tích cực? Đây là những mục tiêu mà từ lâu đã được chia sẻ bởi các giáo viên, nhân viên dịch vụ hỗ trợ sinh viên và phụ huynh. Cung cấp cho họ một môi trường thuận lợi cho phép họ để tìm hiểu và phát triển thành giáo dục, văn hóa, người tốt với tâm tìm hiểu sẽ được chúng tôi thử thách với tất cả học sinh  Trường Dimensions.

Nhóm dịch vụ sinh viên của chúng tôi được thành lập để tạo ra một giá trị tích cực học tập và môi trường sinh sống, xây dựng một cộng đồng sinh viên hài hòa và hợp tác. Sinh viên sẽ được cung cấp cang nhiều càng tốt những hướng dẫn trong các lĩnh vực học thuật và học tập. Giám đốc điều hành dịch vụ sinh viên cũng được trang bị để đối phó với các vấn đề y tế địa phương và xử lý các dịch vụ khác như cần thiết.

Do đó phúc lợi SV là một phần của nhiệm vụ dịch vụ của chúng tôi cho các SV của mình.

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)