Trường Của Chúng Tôi

Thông tin tư vấn trước khóa học

PHẦN I : Trường Quốc Tế, Thông tin Khóa Học, Đăng ký khóa học

    1 . Về Trường Quốc Tế Dimensions , vị trí và mô tả chung về
        cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng

    2 . Thông tin khóa học

    3, Các yêu cầu đầu vào và quá trình đăng ký khóa học / Yêu cầu và thủ tục đăng ký Sinh viên
Lưu ý: Việc phê duyệt thẻ sinh viên là phụ thuộc vào ICA Singapore. Trường Dimensions KHÔNG BẢO ĐẢM bất kỳ tỷ lệ thành công nào .

    Để biết thêm thông tin , vui lòng truy cập trang web của ICA tại www.ica.gov.sg.

Phần II : Phí bảo vệ quyền lợi SV/ Cấu trúc phí/ Hình thức thanh toán, Bản ghi nhớ  và Hợp đồng SV

    1 . Phí Bảo vệ quyền lợi SV (FPS) thông qua Trường Dimensions - Bản sao của thông tin FPS

    2 . Cơ cấu chi phí và phương thức thanh toán Các loại phí và phương thức thanh toán

    3 . Lưu ý & Sinh viên tư vấn khoản Hợp đồng - một bản sao của hợp đồng PEI-Sinh viên

PHẦN III : Chuyển giao, thu hồi và hoàn trả Chính sách và thủ tục

    1 . Chính sách và thủ tục chuyển khóa học - Một bản sao của chính sách chuyển nhượng
    2 . Chính sách và thủ tục hủy khóa học - Một bản sao của Chính sách hủy

    3 . Chính sách và thủ tục hoàn trả học phí - Một bản sao của Chính sách hoàn trả

PHẦN IV: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên , Bảo hiểm y tế , chính sách giải quyết tranh chấp và thủ tục

    1 . Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
    2 . Bảo hiểm y tế
    3 . Chính sách giải quyết tranh chấp và thủ tục

Phần V: Luật Singapore có liên quan cho sinh viên quốc tế , sống tại Singapore, chăm sóc sức khoẻ chung.

    1 . Liên quan pháp luật Singapore
    2 . Cuộc sống ở Singapore
    3 . Chăm sóc sức khoẻ tại Singapore chung

Có thể nộp đơn đăng ký thường trú Singapore(PR) / Quốc tịch Singapore (SC ) để ICA nghiên cứu. Sự chấp thuận của đơn nộp phụ thuộc vào ICA Singapore. Trường Dimensions KHÔNG BẢO ĐẢM bất kỳ tỷ lệ thành công nào .
Để biết thêm thông tin , vui lòng truy cập trang web của ICA tại www.ica.gov.sg.

Phần VI: Liên lạc trường Dimensions.
    1 . Thông tin chi tiết liên hệ
    2 . Vị trí trường học Bản đồ

    Xin vui lòng bấm vào đây để tải về xác nhận của hình thức tư vấn trước khi khóa học.

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)