Trường Của Chúng Tôi

TRANSFER, WITHDRAWAL PROCEDURE

Lưu ý:
1.DIMENSIONS sẽ mất tối đa là 4 tuần để trả lời chính thức cho trường hợp thay đổi khóa học, quyền phê duyệt từ ICA (nếu có).
2. Nếu việc hoàn trả học phí được áp dụng, trường Dimensions sẽ hoàn trả theo chính sách hoàn trả học phí của nhà trường, trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa nhà trường và sinh viên.
3. Trong trường hợp yêu cầu bị từ chối, sinh viên có thể chọn để tiếp tục với khóa học hiện tại hoặc rút tiền của khóa học đó. Trường hợp rút tiền, sinh viên tham khảo Thủ tục Rút tiền khóa học của nhà trường.
 

Chính sách rút học phí:

Lưu ý:
1.DIMENSIONS sẽ mất một tối đa 4 tuần để thực hiện việc rút học phí
2. Nếu việc hoàn trả học phí được áp dụng, trường Dimensions sẽ hoàn trả theo chính sách hoàn trả học phí của nhà trường, trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa nhà trường và sinh viên.

Về đầu trang

Tin mới

2010 GCE ‘O’ Level hội thảo sinh viên

chi tiết
Dimensions đạt the Singapore 1000 và Singapore SME 1000 được xếp hạng trong năm 2012

chi tiết
Bước đột phá cho chương trình ‘O’ Level của trường Dimensions.

chi tiết
Campus mới Orchard

chi tiết
Thành công của bạn là sự thành công của chúng tôi, Tốt ngiệp Cấp ‘O’ 2009.

chi tiết
Xem Tất Cả

Ngày Lễ

  • New Year's Day
  • NChinese New Year
  • NGood Friday
  • NLabour Day
  • NVesak Day
  • NNational Day
  • NHari Raya Puasa
  • NHari Raya Haji
  • NDeepavali
  • NChristmas Day
www.mom.gov.sg – Check out the specific dates from this website under Public Holidays)